Uitvoeringsprogramma de Zandmeren

Op 7 juli 2022 is door de gemeenteraad van Maasdriel besloten dat de gemeente aan de slag kan met de realisatie van het eerste deel van Fase 1 van het inrichtingsplan voor de Zandmeren:

De Zandmeren 2030.

In 2018 is de Gemeente begonnen met het opzetten en vaststellen van de Gebiedsvisie. Als eerste werd er een wandelpad in de Zandmeren gerealiseerd. Met de door de gemeenteraad vastgestelde Visie op recreatie en toerisme is het landschapsontwerpbureau Urban Jazz aan de slag gegaan om een inrichtingsplan voor het recreatiegebied te ontwikkelen.

Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarbij ondernemers, dorpsraden, raadsleden en inwoners mee konden praten over de ontwikkeling van het recreatiegebied. Omdat er een breed publiek bij het opstellen van het inrichtingsplan betrokken is geweest, is er goed rekening gehouden met de wensen van het publiek en de gemeente.

Een mooier, aantrekkelijker en uitgebreider recreatiegebied zal meer mensen naar onze toplocatie trekken, aldus de gemeente. De mogelijke verhuizing van de zandoverslagbedrijven en de plannen voor een Zuidelijke Ontsluitingsroute spelen een rol in de realisatie.

Het vernieuwde en verbeterde recreatiegebied is goed voor de lokale economie, voor de gemeente Maasdriel en biedt kansen aan onze lokale ondernemers, bevestigt de Gemeente. Daarnaast blijft het natuurlijk een prachtige plek voor onze eigen inwoners om te zwemmen, watersporten en recreëren.

Een van de voorbeelden die in de plannen staan is een verbinding over het water van de tweede plas. Deze drijvende brugverbinding is leuk voor zowel kinderen als volwassenen om overheen te lopen en te kijken naar de mensen die aan het zwemmen zijn. Er komen mooie, nieuwe wandelpaden, met aangename rustplekken. Ook wordt het strand vernieuwd zodat het daar nog gezelliger en comfortabeler wordt, en wordt de botenhelling verplaatst voor een nog betere toegankelijkheid. Dus of je nou aan land blijft, in het water ligt of liever op het water zit, het inrichtingsplan Zandmeren 2030 biedt voor iedereen verbetering!

Nu de kredietverlening van 1,1 miljoen euro voor het eerste deel van de eerste fase van het inrichtingsplan goedgekeurd is door de gemeenteraad van Maasdriel, is de volgende stap om een uitvoeringsplan op te stellen. Hierin staan de stappen van de werkzaamheden die in de openbare ruimte van het recreatiegebied uitgevoerd gaan worden. Om op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen lees je het nieuws op de website van De Zandmeren of op de website van de gemeente Maasdriel, zij hebben een speciale pagina over dit onderwerp.

Kerkdriel, 7 september 2022