Gebiedsvisie de Zandmeren

Hoe ziet de Zandmeren er in de toekomst uit? Op initiatief van de gemeente Maasdriel en samen met ondernemers in de Zandstraat, omwonenden en grondeigenaren en –pachters is er een gebiedsvisie voor de Zandmeren opgesteld. Die visie met ideeën voor activiteiten op en rond het water, park & strand én cultuur & natuur is nu klaar voor verdere uitwerking.

Stappen die al gezet zijn

In 2019 zijn trekpont ’t Zandpontje en een wandelpad in gebruik genomen. Gemeente Maasdriel zorgde samen met Ondernemersvereniging de Zandmeren voor de totstandkoming hiervan. In 2020 is het wandelpad uitgebreid met verschillende voorzieningen:

  • Een praatpaal met spelletjes en weetjes voor kinderen
  • Een uitkijktoren met zicht over de Maas
  • Zwerfkeien
  • Natuurlijke speeltoestellen op de route

Onderdelen van de gebiedsvisie

Het moment is gekomen om de opgestelde visie verder uit te werken. De visie is ingedeeld in verschillende thema’s:

  • Haven: havenactiviteiten en meerdaagse verblijfsrecreatie
  • Beleving: activiteiten op het water, in het bos en indoor recreatie
  • Park & strand: sport, spel en verblijfsplekken voor jong en oud
  • De landtong: cultuur, natuur en verblijfsplekken voor rustzoekers

Verdere uitwerking

De onderdelen van de gebiedsvisie vragen om een verdere uitwerking. Ook dit wordt een co-creatie van gemeente, ondernemers(vereniging) en inwoners. Begin 2021 gaan we hiermee aan de slag. Daarbij zijn de uitwerking van de onderdelen van de gebiedsvisie onderwerp van gesprek, maar ook de wijzigingen in de verkeersroute en de veiligheid. In mei- juni staat de uitgewerkte visie, inclusief begroting, op de agenda van het gemeentebestuur en –raad.