Archeologische vondsten in en om de Zandmeren

Door Gerrit Verkuil.

We staan er niet bij stil, maar de kans is groot dat in het verre verleden mensen op de plaats of in de omgeving van het huidige wandelpad rondzwierven. Bewijzen daarvan kwamen opduiken in de tijd dat baggermolens en zandzuigers veel grond en zand uit de uiterwaarden langs de Maas haalden. Uit de grote, diepe gaten die daardoor ontstonden zijn de Zandmeren voortgekomen. Bij de werkzaamheden kwamen o.a. tal van stenen werktuigen en bewerkte botten van mammoeten en wolharige neushoorns tevoorschijn. Behalve van deze twee diersoorten vond men onder meer ook restanten van andere uitgestorven dieren zoals het reuzehert, de wisent, de oeros en de grottenleeuw. Dat daar ook voorgangers van ons leefden, blijkt o.a. uit vondsten van stenen en benen werktuigen, waaronder steek- en slagwapens, raspen, boren, gutsen en schaven. Volgens deskundigen dateren tal van vondsten uit het zogenaamde Midden-Paleolithicum ( 30.000 – 135.000 jaar voor Christus).