Disclaimer

Tenzij anders aangegeven, is de volledige site eigendom van Ondernemingsvereniging De Zandmeren. Daarbij moet worden aangetekend dat alle inhoud, handels- en servicemerken en logo’s eigendom zijn van – worden beheerd door, of in licentie gegeven zijn aan – ons bedrijf, en beschermd zijn door middel van de auteursrechten, handelsmerkwetten en andere voorschriften in diverse rechtsgebieden.

Contact en vestiging

Voorzitter Kees de Jong, Secretaris Anton Ooijen, Penningmeester Kees de Jong a.i.Statutaire zetel Maasdriel. Kamer van Koophandel 71355626.
Correspondentieadres Secretaris: Mgr. Schaepmanlaan 16, 5103 BC Dongen.

E-mail:
info@dezandmeren.com
opendag@dezandmeren.com